Hien Do

Hôm nay mình mới chích mũi xong. Nói chung rất hài lòng. Bác sĩ rất khéo tay, nhân viên nhiệt tình. Trước khi làm mình rất sợ bị đau nhưng không ngờ chích không đau, vài phút là xong mũi mình cao và đẹp liền