nhấn mí không cần phẫu thuật

Nhấn mí mắt không cần phẫu thuật, khô...

Hiện nay, thay vì can thiệp phẫu thuật tạo hình mí mắt như trước các bác sĩ thẩm mỹ đã sử dụng phương pháp nhấn mí mắt không ...